متن

صندوق امانات با سیستم اثر انگشت و کلید به همراه درب خزانه

صندوق امانات با کد ، اثر انگشت و کارت یک سیستم پیشرفته با تکلونوژی شناسائی اثر انگشت بصورت بایومتریک می باشد که از آن می توان در کاربرد های حفاظت بانک ها و مراکز اقتصادی ستفاده نمود . این سیستم اولین سیستمی میباشد که با استفاده از آن میتوان تعداد زیادی درب را فقط با یک وسیله کنترل نمود .


-  این سیستم به کامپیوتر متصل شده و آنگاه میتوان تمام اطلاعات مربوط به صندوق و کاربران را دریافت و مدیریت نمود

-  برای استفاده از صندوق امانات کلیه ورود و خروج ها بطور اتوماتیک ثبت و شناسایی و از طریق اثر انشگت انجام می شود

-   غیر از مشتریان هیچکس مجاز به استفاده از صندوق نمی باشد

 زمان استفاده از صندوق بصورت خودکار ثبت می شود

-  کنترل کردن کلیه مبالغ اجاره صندوقها بدون نیاز به کنترل نمودن دفتر اصلی ثبت می شود

-   گزارشات روزانه ، ماهیانه و سالیانه در یک بازه زمانی به راحتی امکان پذیر استموارد کاربرد دستگاه :

 بانکها و موسسات مالی،گاوصندوق ها و صندوق امانات و خزانه ها

 مکانهای عمومی که نیاز به سطح امنیتی بالائی دارند مانند هاوپیمائی ، سازمانها و ادارات دولتی و نظامی و ...

در ارتباط با تامین صندوق امانات با سیستم کد و اثر انگشت کلیدی ، دربهای خزانه و گاوصندوق با دارا بودن نماینده انحصاری از شرکت (Korea(Shinjin Safe -Tech کره جنوبی آماده ارائه خدمات می باشیم

در حال حاضر این شرکت با توجه به عقد قرارداد با بانکهای مختلف نسبت به تجهیز سایت صندوق امانات هوشمند (دارای کد و اثر انگشت و سیستم کنترل تردد) در تهران و شهرستانها بشرح ذیل را به انجام رسانده است :

-   سایت بانک ملی ایران شعبه تهران با تعداد 1.635  عدد

-  سایت بانک شهر شعبه تهران با تعداد 612  عدد

-  سایت بانک شهر شعبه کیش با تعداد 255  عدد

- سایت بانک شهر شعبه لار با تعداد 204  عدد

-  سایت بانک شهر شعبه شیراز با تعداد 255  عدد

-  سایت بانک شهر شعبه قزوین با تعداد 255  عدد

- سایت پست بانک ایران شعبه مشهد با تعداد 306  عدد

-  تجهیز 11 سایت صندوق امانات در شعب تهران بانک سامان با تعداد 4.059عدد

- تجهیز 3 سایت صندوق امانات در شعب مشهد بانک سامان با تعداد 1.620عدد

- سایت بانک سامان شعبه تبریز با تعداد 354  عدد

- سایت بانک سامان شعبه قم با تعداد 288  عدد

-  سایت بانک سامان شعبهCIP فرودگاه امام خمینی (ره) با تعداد 48  عددHow Supplementations Your Own Handbag Have you ever noticed that a much bigger handbag can really weigh you more affordable? Larger handbags can become heavier when Louis Vuitton Crossbody Replica attending to children, carrying groceries or awkward heavy products and solutions? Ask yourself this question: would you choose simpler to run errands with a lighter handbag? As your authentic designer handbag collection grows, you will appreciate that most designer handbags could have their signature brand name monogram stomach lining. This is true for Louis Vuitton handbags, Gucci purses, louis vuitton fake Prada handbags and Fendi designer handbags. This is just a way for that designers to differentiate their merchandise from their competitors. A woman's handbag picked is always personal. The actual right handbag is not limited as to what looks good but that the woman feels about it in terms of if she's comfortable fake Louis Vuitton Neverfull by using it or just not. Therefore, it's a matter of choosing the handbag that's right to be with her. If you are developing the position of selecting a handbag to be a gift a woman you should try to can you remember the types of purses you have observed her carrying in the before. Beach louis vuitton fake Bag handbag - This sort of handbag is wonderful for casual occasions for shopping or visiting the beach. You're able store sun tan lotion, yet another change of garments and other items. You can also match it to your swim suit in fun, summer are able to see. Most women immediately applies to the kill when looking handbags. Low priced designer handbags easily lulls people acquire what possibly are mere replicas of the items replica louis vuitton belt they yearned for. When it comes to designer handbags, really low price either means a replica bag or damaged products and solutions. For a pricey item, there should be wise select "quality" than "cheap". But one simple item, the handbag hook, louis vuitton replica has not really been which will lessen crime rates however looks attractive. You simply place the lovely surface of the hook on the table as well as set your handbag from the hook itself. These are situations wherein a larger handbag can really weigh you down. The particular of carrying a lighter handbag when you tired, in a hurry, taking care of children or beautifully dressed for an enchanting evening is truly one of many explanations why you need to own a clutch purse. handbag insert, red purses, large handbag, birkin handbag