OVERLAY

OVERLAY

ورقهای Over Lay  پس از چاپ طرح روی شیت های PVC لمینیت می شوند تا از پاک شدن طرح چاپ شده بر روی کاست محافظت نمایند. شرکت تاپکو آماده پذیرش سفارشات شما تولید کننده محترم در این زمینه می باشد.

سایر محصولات
گفتگو با تاپکو
از طریق واتساپ ارسال کنید
Translate »